Print this page

Grindja për serial

18 Sep 2014

Si ndodhin grindjet më të shpeshta në mes burrit dhe gruas në shtëpi.

Njëra ndër grindjet më të shpeshta dhe rrahjet mes gruas dhe burrit janë për televizion, sepse burri dëshiron të shikoj futboll dhe gruaja serial.

Rate this item
(1 Vote)