Print this page

Kurumi Ambasador në Amerikë

02 Feb 2017

Ai ishte një ambasador në Amerikë.

Kjo ndodhi kur baba Kurum u zgjedh, por se cilat ishin premtimet e tij rreth popullit dhe se kush ishin ata që e ndëgjonin nga posht, kjo ju mbetet ju që ta shikoni.

Rate this item
(0 votes)