Impressum

Disa veprime nga përdoruesit e Portalit vëzhgohen në Portal dhe i dërgohen në formë të mbyllur dhe Anonime shërbimit Google Analytics. Transmetimi Anonim i veprimeve në Portal bëhet për qëllime statistikore për të përmirësuar produktin ton.